Contact by Phone (HOTEL OKURA - JAL HOTELS Reservation Center)

Japan

  Toll Free Operation Hours Languages
Japan 0120-58-2586 09:30-18:00
except  New Year's days
Japanese, English

Toll Line : 81-3-3458-3910

 

Asia / Pacific

  Toll Free Operation Hours Languages
Korea 007-9865-17-426 09:00-18:00 Mon-Fri,
(English services available after operation hours)
Korean, English
China - North
(*1)
10800-650-0584 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
Mandarin,Cantonese
English
China- South
(*2)
10800-265-2556 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
Mandarin,Cantonese
English
Hong Kong 800-930-201 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
Cantonese,Mandarin
English
Taiwan 0080-165-2053 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
Cantonese,Mandarin
English
Indonesia 001-803-1-004-3414 365 days / 24 hours English
Thailand 001-800-11-003-3794 365 days / 24 hours English
Malaysia 1-800-806-473 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
English,Mandarin
Cantonese
Singapore 800-1865-005 06:00-20:00 Mon-Fri,
08:00-18:00 Sat,
(English services available after operation hours)
English,Mandarin
Cantonese
India 000-800-100-1366 365 days / 24 hours English
Australia 1-800-79-4281 365 days / 24 hours English
New Zealand 0800-443982 365 days / 24 hours English

United States / Canada / Mexico

  Toll Free Operation Hours Languages
United States / Canada 1-800-645-5687
(1-800-NIKKO-US)
365 days / 24 hours English, Spanish
Mexico 001-800-645-5687 365 days / 24 hours English, Spanish

United States / Canada:
Spanish language support available , Monday through Saturday 07:00-22:00, Sunday 08:00-16:00 (GMT)

Europe / Middle East

  Toll Free Operation Hours Languages
United Kingdom 0808-234-3422 365 days / 24 hours English
France 0800-91-2979 09:00-19:00 Mon-Fri,
(English services available after operation hours.)
French, English
Germany 0800-184-4892 09:00-19:00 Mon-Fri,
(English services available after operation hours.)
German, English
United Arab Emirates 8000-650-593 09:00-18:00 Mon-Thur,
09:00-15:00 Fri,
(English services available after operation hours)
Arabian, English

*1 Northern Province : Beijing,Tianjin,Hebei,Shanxi,Neimenggu,Liaoning,Jilin,Heilongjiang,Shandong,Henan
*2 Southern Province : Shanghai,Chongqin,Jiangsu,Zhejiang,Anhui,Fujian,Jiangxi,Hubei,Hunan,Guangdong,Guangxi
Hainan,Sichuan,Guizhou,Yunnan,Shaanxi,Gansu,Qinghai,Ningxia,Xinjiang,Xizang

Worldwide direct number  1-817-567-9765 (English only)
365 days / 24 hours